Pokud už jste si nastavili integraci s ABRA Flexi, můžete začít importovat faktury z Document Manageru.

  1. Otevřete si seznam přijatých faktur ve Flexi

  2. Klikněte na tlačítko Importovat z DM

  3. Pokud máte ve Flexi platný přístupový klíč, načte se vám seznam šanonů, ze kterých můžete importovat – vyberte ten, ve kterém máte připravené faktury k importu

  4. Pod seznamem šanonů se zobrazí seznam dokumentů, importovat můžete buď všechny nebo si zaškrtnout jen některé

  5. Klikněte na importovat a chvíli počkejte

Pokud se import některých dokumentů nepodaří, integrace zobrazí chybu. Zkuste ji opravit a pak importovat faktury znovu.

Našli jste odpověď?